Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met PC Support thuis, Magnoliastraat 10, 9741CS Groningen

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat PC Support thuis in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. PC Support thuis gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het contactformulier. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

PC Support thuis maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. PC Support thuis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van PC Support thuis vallen.

Inzage

U mag PC Support thuis vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u PC Support thuis verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de mail of het contactformulier.

 

Powered by webXpress